Udobna starost in varno staranje doma – stanovanje v starosti

Preureditev stanovanja ali hiše za udobno in varno starost in staranje v domačem okolju je vedno bolj aktualno vprašanje. S starostjo se namreč spreminjajo naše zahteve in potrebe v bivalnem okolju. Za starostnika, ki želi ostati doma čim dlje, je včasih dovolj, da se odstrani nekaj glavnih ovir in izvede minimalne prilagoditve prostora in opreme, pa je bivanje lažje, primernejše in predvsem varnejše.

Vseživljenjsko bivalno okolje

Vsakdo si najbrž želi, da bi lahko do pozne starosti živel v svojem stanovanju, ki bi bilo primerno prilagojeno in urejeno ter varno.

Kako do prilagojenega stanovanja?

Kje dobiti res strokoven in celovit nasvet?
Kako se lotiti težave in kdo nam bo pri tem res lahko pomagal?
Kako bi to opravili najceneje in brez stresa?
Pri nas vam lahko pomagamo z znanjem in obilo izkušnjami.

Pišite nam:

NASVET: Ocena primernosti stanovanja ali hiše, elaborat predlogov za izboljšanje.
NAČRT: Načrti preureditve za doseganje uporabnosti in primernosti stanovanja ali delov.
POMOČ: Pomoč pri organizaciji izvedbe in vodenju preureditve.

Preučitev in analiza primernosti domačega bivalnega okolja za starostnika s pomočjo vrste utemeljenih kriterijev. Rezultat je jasna slika o pomanjkljivostih in potrebnih prilagoditvah.
Preučitev obstoječih prostorov in logistike, pretočnosti v bivalnih prostorih domov za ostarele. Upoštevanje posebnih zahtev tako glede ergonomije, posebnosti demence, tudi prijetnosti in drugih utemeljenih kriterijev. Rezultat je študija, ki jasno pokaže, kje so pomanjkljivosti.
Na podlagi predhodno opravljene analize priprava različnih predlogov za boljšo organizacijo in udobje; barvne študije s predlogi za boljše počutje, spremembe v opremi, organizaciji prostorov, v povezavah, vse za prijetnejše in primernejše bivanje.
Načrti preureditve, nove opreme, izbira materialov in barv, z upoštevanjem zahtevanih standardov in ergonomskih zahtev starostnika glede prostora. Za stanovanje, hišo ali za domove za ostarele.
Analiza obstoječega stanja objekta, prostorov, pomoč pri projektiranju, primernem za več generacijsko bivanje – univerzalno ali prilagojeno bivanje.
Strokovno delo in svetovanje pri pripravi raznih predlogov in popravkov dokumentov, ki urejajo gradnjo in bivanje.

Starejši so soočeni s skrbjo, kako si prilagoditi stanovanjske prostore in kdo jim bo pri tem pomagal. Bojijo se velikih stroškov in organizacije, nejasnega izida in možnega nezadovoljstva. Nasvete in načrte lahko dober svetovalec izvede uporabniku prijazno in poskrbi, da spremembe čim manj posežejo v način življenja, ki ga je oseba navajena, obenem pa so kakovostne in smiselne. Po potrebi je nujna tudi pomoč pri izbiri in vodenju izvajalca.

Nekaj izvedenih raziskav, študij, projektov

Raziskava – študija primerov in končni sklepi s konkretnimi predlogi za izboljšanje stanja. Ugotovitev, da je problem tudi v zastarelih predpisih o gradnji
(Skupaj s študijsko skupino starejše generacije na UTŽO, 2016).
Vodnik po varnem stanovanju za starejše, ki vsebuje spiske nevarnih mest po prostorih v stanovanju in ponuja hitre in preproste rešitve, oz. svetuje, kako reševati zahtevnejše težave. (Skupaj s študijsko skupino starejše generacije na UTŽO, 2017)
Ergonomske zahteve v stanovanju starostnika so ključna osnova, na podlagi katere lahko projektanti sploh načrtujejo stanovanja, ki bodo lahko služila za vseživljenjsko uporabo in uporabo različnih generacij.
Barva, svetloba in prostor lahko nagovarjajo dementno osebo predvsem v okolju domov za ostarele na podzavestni ravni in jim omogočijo, da prostor in uporabo delov prepoznajo in to zanje ne predstavlja stresa. (Tudi v okviru projekta prenove oddelka za dementne v Domu počitka v Mengšu, 2016-2017).
Identifikacija in kritična analiza pomanjljivosti in ovir za možnost staranja v domačem okolju. Predlogi in rešitve za različne scenarije in stanje stanovanjske gradnje (strokovno svetovanje v okviru zunanjega projekta, 2017-2018)
Prilagoditve domačega okolja za kakovostno staranje; priročnik za pomoč pri prepoznavanju in reševanju prostorskih problemov v domačem okolju za zagotavljanje kakovostnega bivanja in staranja doma. Namenjen je strokovnjakom, ki se ukvarjajo s proučevanjem in načrtovanjem prostora, in posameznikom, ki si zase in bližnje želijo, da bi lahko v svojih domovih čim dalj časa živeli samostojno, varno, zadovoljno. (strokovno soavtorstvo v okviru zunanjega projekta, 2020)
Naše kuhinje za vsa obdobja je bila raziskava, ki je nastala v študijski skupini Notranja oprema in kultura bivanja Univerze za tretje življenjsko obdobje v letu 2022. Namen je bil prepoznati tako kakovostna kot problematična mesta v kuhinji za staranje doma, prebuditi naše zavedanje o spremenjenih oz. drugačnih potrebah, ki lahko nastopijo tako v starosti ali bolezni ter kako smo v resnici pripravljeni na spremembe. (mentorstvo in soavtorstvo, 2022)
PODAJ ROKO je projekt občine Log-Dragomer in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Poteka že druga faza projekta, PODAJ ROKO 2 (2023-2025). Podjetje Tridesign sodeluje kot zunanji sodelavec.
V pisarni za starejše nudimo vsak mesec svetovanje arhitekta za prilagoditev domačega okolja za prilagojeno, varno in udobno življenje v svojem domu tudi v starosti. Najprej je bilo pripravljeno predavanje za širšo javnost z naslovom PRILAGODIMO STANOVANJA ZA STAROST. Predavanje je podrobno prikazalo, kako prepoznamo spremenjene potrebe in ovire v svojem domu. Nanizalo je dejavnike in merila, ki predstavljajo kakovostno bivanje in ki so pri prilagajanju v oporo. Pregled po prostorih je pokazal možnosti za manjše in večje spremembe ter prilagoditve. (2023-2025)