Svetovanje zazidljivost

Svetovanje – zazidljivost

– Pomoč pri ugotavljanju zazidljivosti;
– Presoja prostorskih možnosti za konkretne investitorske želje;
– Svetovanje glede sprememb namembnosti zemljišča;
– Pomoč pri sestavljanju vlog za spremembo namembnosti;
– Tolmačenje ob razgrnitvah občinskih prostorskih aktov.

Ne veste, če je vaša parcela zazidljiva, kaj smete in česa ne smete graditi na njej – obrnite se na nas. Za vas bomo poiskali ustrezne podatke, vam pripravili obrazložitev in predstavili vaše možnosti. Lahko vam pomagamo napisati vlogo za spremembo namembnosti.

Če ste kupili staro hišo, verjetno potrebujete nasvet, kako jo prenoviti, da se bo čim bolje vključila v naselje ali na podeželje, kjer stoji in ne bo še en od mnogih tujkov, ki kazijo naš slovenski prostor ter da bo prenovljena v skladu z morebitnimi omejitvami in smernicami.

Predpisi in prostorski akti se spreminjajo, spreminjajo se tudi varstveni režimi, ki lahko vplivajo na posege na parceli. V prostorskih aktih je lahko vrisana le stavba, ki ste jo kupili, in celotna parcela sploh ni zazidljiva. Prav tako se lahko spreminjajo varstveni režimi, ki vplivajo na vašo novogradnjo. Tudi če vaša stavba že stoji, je pametno vedeti, kaj prinašajo sprejeti prostorski načrti in kako bodo vplivali na možnosti, ki jih boste imeli v prihodnje.

Pripravimo lahko urbanistično presojo za želeno spremembo namembnosti zemljišča, v kateri so opisane realne možnosti in omejitve za želeni poseg. Za rezultate vaše vloge za spremembo namembnosti zemljišča žal ne moremo jamčiti, saj o tem odloča občina v spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov.

Pojasnimo vam lahko, na kaj je treba biti pozoren ob razgrnitvah občinskih prostorskih aktov, kda in kako sestaviti pripombe ob razgrnitvi.

Kontaktirajte nas in skupaj bomo poiskali rešitev: info@tridesign.si

Prostorski predpisi

Prostorski predpisi so za laika zapleteni in običajno težko berljivi. Vsaka občina ima pripravljen prostorski akt, ki vsebuje strateški in izvedbeni del, tudi grafični del.
Prostorski akti se dopolnjujejo vsakih nekaj let.
Podlaga za njihovo pripravo in izvajanje pa so zakoni; strategija prostorskega razvoja, zakon o urejanju prostora, zakon o vodah, zakoni o varstvu narave, kulture, gradbeni zakon in še vrsta drugih, da ne naštevamo vseh.
Prostorski akt (občinski prostorski načrt) občin mora biti pri pripravi skladen in usklajen s strani nosilcev urejanja prostora. Spremlja se tudi dejansko stanje v prostoru.
Zato ni preprosto spremeniti namembnosti zemljišč, kot bi želeli.
Gotovo potrebujete strokovni vpogled v prostorski akt, da bi lahko tako videli ali sploh imate kakšne možnosti za gradnjo hiše ali druge posege na želeni zemlji.

Narava
“Verjamem, da je zamisel vseobsežnega, dokončnega prostorskega načrta zgrešena. Zagovarjati bi morali postopno preobrazbo javnega prostora, sam postopek preobrazbe. Ne smemo se zanašati na nek hipotetični čas v prihodnosti, ko bo vse popolno. Napaka urbanistov in arhitektov je, da verjamejo, da bo … čez petdeset let tam popoln prostor. “Daniel Libeskind/Daniel Libeskind, iz angl., str.197