Cenik

Pripravljate publikacijo, knjigo, priročnik? Pišite nam.

Knjiga

1,7 €/stran

prelom besedila brez slik, do 200 strani
 • manj strani, manjša cena
 • prelom, vnos korektur
 • samo besedilo, brez slik, tabel
 • priprava preproste naslovnice
Zanima me

Publikacija s slikami

4,5 €

prelom/stran, slike in tabele, okrog 100 strani
 • obdelava in vnos slik, tabel
 • prelom, več nivojev naslovov
 • vnos korektur
 • priprava naslovnice
Vprašajte

Znanstvena publikacija

od 6 €

prelom/stran
 • izdelava zahtevnih tabel, grafov
 • obdelava slik, prelom
 • vnos korektur
 • priprava naslovnice
Info

Predračun

Glede na specifične zahteve vam lahko pripravimo predračun. Možni so tudi popusti.

Pišite nam
Zadnje spremembe cenika 9. 10. 2023

Vse cene v ceniku so brez ddv.

Če želenega v ceniku ne najdete, nas kontaktirajte, da se vašim željam prilagodimo.

Cene posameznih grafičnih elementov v tem ceniku vključujejo pripravo osnutka, pripravo datotek za korekture in vnos korektur ter pripravo končnih datotek za tisk ali za objavo na spletu. Ne zajemajo preslikavanja, fotografiranja, slik, ilustracij, grafikonov, lektoriranja, prevajanja in urejanja. Če tega, kar iščete, ne najdete v tem ceniku, nas kontaktirajte. Razširjeni cenik je na voljo na sedežu podjetja. Cene so brez ddv.

Po želji nudimo tudi tisk. Cene tiska so odvisne od naklade, papirja in vrste tiska (digitalni ali klasični) in so stvar posebnega predračuna. Priprava predračuna je 50 €. Če naročilo potrdite, vam znesek na koncu odračunamo.

celostna podoba podjetja ali blagovne znamke, logotip, izbira barvnega sistema, tipografij – odvisno od zahtevnosti in obsega Kontaktirajte nas za ponudbo.
priprava logotipa za tisk ali elektronsko obliko 40-120 €
preoblikovanje obstoječega logotipa in izdelava v elektronski obliki 300 €
oblikovanje in priprava poslovne vizitke + dve mutaciji 60 €
dopisni list za tisk ali template datoteka (word) 55 €
template za powerpoint 40 €
pasica za elektronski oglas – banner (popusti pri večji količini v oglašev. akciji) 30-40 €
vabilo (elektronsko ali pripravljeno za tisk) 45 €
zasnova, oblikovanje podobe elektronskega časopisa (newsletter) 220 €
realizacija elektronskega časopisa (newsletter), do 6 strani 145 €
oblikov. in priprava zloženke A4 (na 1/3), dvostranska s fotografijami 210 €
zasnova ovitka in tipične notranje strani publikacije 380 €
zasnova tipične strani prospekta/prodajnega kataloga, publikacije 190 €
izdelava prospekta (realizacija oblikovanja), za stran, do 8 strani; več strani nižja cena za stran  23 € (kontaktirajte nas)
priprava prodajnega kataloga za tisk, za stran, glede na zahtevnost in obseg do 17 € (kontaktirajte nas)
prelom publikacije (revija, zbornik, gradivo) do 30 slik, do 100 strani, cena za stran od 4,5 € (kontaktirajte nas)
znanstvena/strokovna publikacija (s pripravo slik, tabel, grafikonov, shem, virov, kazala, naslovnice) za stran 6,3 € (3 korekture)
prelom knjige, samo besedilo, vključuje pripravo preproste naslovnice 1,7 € za stran oz. najmanj 190 €
oblikovanje ovitka knjige, priprava za tisk, odvisno od zahtevnosti 150 – 250 – 500 €
delo na računalniku (izdelava posebnih elementov), ura 40 €
skeniranje in obdelava slik, za sliko do A4 2,5 €
računalniški izris grafikonov, tabel, graf. elementov; za en element 9 € oz. po urni postavki za zahtevnejše
Idejna zasnova pomeni en osnutek z opisi, eno dopolnitev oz. uskladitev.
Ostali idejni osnutki se obračunavajo po urnih postavkah. Cene so brez ddv. Kilometrina izven Lj. se obračunava po veljavnih cenah.
Obsežnejši projekti prenove in opreme se obračunajo po priporočilih ZAP, v odstotkih od vrednosti investicije ali drugače.

prvi obisk arhitekta na objektu v okviru večjega projekta, seznanitev z nalogo (Ljubljana) brezplačno (le v Ljubljani)
Sicer obisk 50 € in kilometrina.
obisk arhitekta na objektu s konzultacijo ura 50 € + kilometrina
idejni osnutek ureditve stanovanja 13,5 € / m2
zasnova ureditve enega prostora, garsonjere 250 € (410 €)
idejni osnutek in zasnova opreme večjega stanovanja ali enoetažne stanovanjske hiše od 1300 € (oz. glede na obseg)
idejni osnutek in zasnova opreme stanovanjske hiše, dvoetažne glede na obseg in zahtevnost
idejna zasnova opreme poslovnih prostorov 15 € / m2
barvna študija, za en prostor z opisi;
barvna študija za javne ustanove itd.
od 300 €
750 – 1200 € oz. od obsega
svetovanje glede materialov, izvedbe  ura na objektu 50 €
zasnova in izris opreme po meri je v odstotkih od vrednosti opreme ali drugače 10 – 15 % ali v fiksnem znesku
izbor serijske modularne opreme, po elementih, od vrednosti 8 %
konzultantska ura 50 €
dodatni izrisi, delo na računalniku, ura 35 €
organizacija, nadzor, usklajevanje izvedbe prenove/opreme stanovanja glede na obseg in zahtevnost ali po urah 50 €
analiza prostorskih podatkov GIS, elaborati glede na obseg, s predračunom
študije preverb možnih arh. rešitev/elaborat, glede na zahtevnost, obseg 500 – 1200 €
Študija preverbe zazidljivosti in pomoč pri izdelavi vloge 190 – 240 €
Računalniško programiranje in izdelava programov/aplikacij se obračunava po posebnem predračunu. Cene so brez ddv.

konfiguracija računalniške opreme pisarne 12 % vrednosti opreme
računalniška konzultacija 40 € / ura
računalniška konzultacija na sedežu naročnika 50 € / ura
računalniško programiranje –
manj zahtevno
50 € / ura
računalniško programiranje – zahtevnejše 80 € / ura
mesečno vzdrževanje rač. opreme na sedežu naročnika
(s pogodbo, možni večji popusti na trajanje pogodbe)
cena po št. računalnikov oz. dogovor

(55 € osebni rač./ 85 € strežnik)
Izdelava specifičnih vmesnikov, rutin, aplikacij za pametne telefone je stvar posebnega predračuna glede na obseg in vrsto dela. Cene so brez ddv.

oblikovna zasnova spletnega mesta s podstranmi (logo, barvni sistem, pisave, ikone, pasice, novice …) od 600 € (oz. glede na obseg naloge)
izvedba preprostega spletnega mesta s tremi podstranmi, vključen vnos logotipa, osnovna tipografija, brez oblikovanja od 400 €
izvedba preprostega spletnega mesta samo z osnovno stranjo, vnos logotipa 250 €
izvedba zahtevnejšega spletnega mesta s podstranmi, možnosti:
– na osnovi CMS (dotNetNuke, Joomla, WordPress, …)
– unikatno programiranje in izdelava spletnega mesta s podstranmi
od 600 € naprej,
po dogovoru glede na zahtevnost
predelava teme za CMS, programiranje 80 € / ura
konzultacija z online posredovanjem 50 € / ura
računalniško ažuriranje podatkov na spletnih straneh, <12 ur na mesec 350 € / mesec
računalniško ažuriranje podatkov na spletnih straneh, >12<24 ur na mesec 499 € / mesec
računalniško ažuriranje podatkov na spletnih straneh, vsakodnevno obsežnejše 849 € / mesec
gostovanje spletne strani na strežniku 10 € / mesec
gostovanje spletne strani brez podstrani 52 € / leto
programiranje spletnega mesta, odvisno od zahtevnosti 50 – 80 € / ura
Tečaj risanja – individualna priprava na sprejemne izpite na arhitekturi

Tečaj se izvaja individualno, tudi prek spleta. Če je to mogoče, lahko tečaj pripravimo tudi za skupine na srednji šoli. Cena individualne šolske ure je 20 €, paket 10 ur je ob predplačilu s popustom 183 €. Ob predplačilu 20 ur je znesek 353,8 €. Cene vključujejo ddv. Program se izvaja po eno ali po dve uri skupaj. Tečaj je priprava na sprejemni izpit, a podjetje Tridesign ne more jamčiti v nobenem primeru, da bo kandidat opravil sprejemni izpit.
Po želji nudimo tudi inštrukcije risanja za že vpisane študente arhitekture. Cena ure in popusti so enaki.

Cena individualne šolske ure 45 min 20 €
Paket 10 ur 183 €
Paket 20 ur 353,8 €
Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje sodelujemo s programom NOTRANJA OPREMA IN KULTURA BIVANJA, ki ga je zasnovala in ga vodi naša arhitektka. Program deluje na SUTŽO že več let in je zasnovan tako, da slušateljem podaja celosten vpogled na področje notranje arhitekture, opremljanja, oblikovanja, gradi odnos posameznika do grajenega okolja, kritičnost. Pridružiti se je mogoče vsako leto. Ceno določa SUTŽO glede na število prijav. PROGRAM POTEKA od 2020 TUDI PREKO SPLETNE VIDEOKONFERENCE v ŽIVO. Vabljeni! Če je dovolj prijav, je ena skupina tudi v živo v predavalnici.

Pripravljamo razna predavanja s področja bivalne kulture. V dogovoru z vami sestavimo program, prilagojen vašim zahtevam. Cena predavanj je oblikovana glede na trajanje in obseg. Pri sklopu več predavanj nudimo popuste. Kontaktirajte nas in skupaj bomo oblikovali najugodnejšo ponudbo ter se dogovorili za način predavanj.
Vsako oblikovanje je zgodba zase in zahteva specifičen pristop. Za vsak primer oblikovanja posebej – produktno, oblikovanje serijskih ali unikatnih delov, oblikovanje embalaže – v dogovoru z vami pripravimo oceno naših stroškov.