Cenik

Pripravljate publikacijo, knjigo, priročnik? Pišite nam.

Knjiga

1,7 €

prelom besedila brez slik na stran, do 200 str.
 • popust pri obsežni knjigi
 • prelom, vnos korektur
 • vezano besedilo brez slik, tabel
 • priprava preproste naslovnice
Zanima me

Publikacija s slikami

4,1 €

prelom/stran, slike in tabele, okrog 100 strani
 • obdelava slik
 • prelom
 • vnos korektur
 • priprava naslovnice
Vprašajte

Znanstvena publikacija

od 5 - 6 €

prelom/stran
 • izdelava zahtevnih tabel, grafov
 • obdelava slik, prelom
 • vnos korektur
 • priprava naslovnice
Info

Predračun

Glede na vaše specifične želje vam pripravimo predračun.
Običajno je predplačilo v dogovorjenem odstotku,
ostalo ob opravljenem delu.
Za vsakega naročnika se prilagodimo s ceno glede na specifiko naloge, tako so možni tudi popusti.

Pišite nam
Zadnje spremembe cenika 26. 11. 2020

Vse cene v ceniku so brez ddv.

Če želenega v ceniku ne najdete, nas kontaktirajte, da se vašim željam prilagodimo.

Cene posameznih grafičnih elementov v tem ceniku vključujejo pripravo osnutka, pripravo datotek za korekture in vnos korektur ter pripravo končnih datotek za tisk ali za objavo na spletu. Ne zajemajo preslikavanja, fotografiranja, slik, ilustracij, grafikonov, lektoriranja, prevajanja in urejanja. Če tega, kar iščete, ne najdete v tem ceniku, nas kontaktirajte. Razširjeni cenik je na voljo na sedežu podjetja. Cene so brez ddv.

Po želji nudimo tudi tisk. Cene tiska so odvisne od naklade, papirja in vrste tiska (digitalni ali klasični) in so stvar posebnega predračuna. Priprava predračuna je 50 €. Če naročilo potrdite, vam znesek na koncu odračunamo.

celostna podoba podjetja ali blagovne znamke, logotip, izbira barvnega sistema, tipografij – odvisno od zahtevnosti in obsega Kontaktirajte nas za ponudbo.
priprava logotipa za tisk ali elektronsko obliko 40-120 €
preoblikovanje obstoječega logotipa in izdelava v elektronski obliki 290 €
oblikovanje in priprava poslovne vizitke + dve mutaciji 60 €
dopisni list za tisk ali template datoteka (word) 55 €
template za powerpoint 40 €
pasica za elektronski oglas – banner (popusti pri večji količini v oglašev. akciji) 20-40 €
vabilo (elektronsko ali pripravljeno za tisk) 45 €
zasnova, oblikovanje podobe elektronskega časopisa (newsletter) 200 €
realizacija elektronskega časopisa (newsletter), do 6 strani 132 €
oblikov. in priprava zloženke A4 (na 1/3), dvostranska s fotografijami 190 €
zasnova ovitka in tipične notranje strani publikacije 330 €
zasnova tipične strani prospekta/prodajnega kataloga, publikacije 170 €
izdelava prospekta (realizacija oblikovanja), za stran, do 8 strani; več strani nižja cena za stran  21 € (kontaktirajte nas)
priprava trgovsko prodajnega kataloga za tisk, za stran, glede na zahtevnost in obseg do 15 € (kontaktirajte nas)
prelom publikacije (revija, zbornik, publikacija) do 30 slik, do 100 strani, cena za stran od 4,7 € (kontaktirajte nas)
znanstvena/strokovna publikacija (s pripravo slik, tabel, grafikonov, shem, virov, kazala, naslovnice) za stran 6,3 € (3 korekture)
prelom knjige do 200 strani, samo besedilo, vključuje pripravo preproste naslovnice 201 €
oblikovanje ovitka knjige, priprava za tisk, odvisno od zahtevnosti 150 – 250 – 500 €
delo na računalniku (izdelava posebnih elementov), ura 30 €
skeniranje in obdelava slik, za sliko do A4 2,5 €
računalniški izris grafikonov, tabel, graf. elementov; za en element 9 € oz. po urni postavki za zahtevnejše
Idejna zasnova pomeni en osnutek z opisi, eno dopolnitev oz. uskladitev.
Ostali idejni osnutki se obračunavajo po urnih postavkah. Cene so brez ddv. Kilometrina izven Lj. se obračunava po veljavnih cenah.
Obsežnejši projekti prenove in opreme se obračunajo po priporočilih ZAP, v odstotkih od vrednosti investicije ali drugače.

prvi obisk arhitekta na objektu v okviru projekta, seznanitev z nalogo, fotografiranje, povzetek mer (Ljubljana) BREZPLAČNO (v Ljubljani)
Izven Ljubljane se obračuna ura 20 € in kilometrina.
obisk arhitekta na objektu s konzultacijo v Lj. + kilometrina izven Lj., ura 48 €
idejni osnutek ureditve stanovanja 11 € / m2
idejni osnutek in zasnova ureditve garsonjere 330 €
idejni osnutek in zasnova opreme večjega stanovanja ali enoetažne stanovanjske hiše 1200 € (oz. po dogovoru)
idejni osnutek in zasnova opreme stanovanjske hiše, dvoetažne glede na obseg in zahtevnost
idejna zasnova opreme poslovnih prostorov 12 € / m2
barvna študija, za en prostor z opisi;
barvna študija za javne ustanove itd.
200 – 300 €
750 – 1200 € oz. od obsega
svetovanje glede materialov, izvedbe  ura na objektu 48 €
zasnova in izris opreme po meri je v odstotkih od vrednosti opreme ali drugače 10 – 15 % ali v fiksnem znesku
izbor serijske modularne opreme, po elementih, od vrednosti 8 %
konzultantska ura 40 €
dodatni izrisi, delo na računalniku, ura 35 €
organizacija, nadzor, usklajevanje izvedbe prenove/opreme stanovanja glede na obseg in zahtevnost ali po urah 48 €
organizacija, pridobivanje uradnih prostorskih podatkov, potrdil … 40 € / ura oz. po dogovoru z upr. stroški
priprava prostorskih podatkov, analiza podatkov GIS, elaborati glede na obseg, s predračunom
študije preverb možnih arh. rešitev/elaborat, glede na zahtevnost, obseg 500 – 1200 €
Študija preverbe zazidljivosti in pomoč pri izdelavi vloge 150 – 200 €
Računalniško programiranje in izdelava programov/aplikacij se obračunava po posebnem predračunu. Cene so brez ddv.

konfiguracija računalniške opreme pisarne 12 % vrednosti opreme
računalniška konzultacija 40 € / ura
računalniška konzultacija na sedežu naročnika 50 € / ura
računalniško programiranje – nezahtevno 50 € / ura
računalniško programiranje – zahtevnejše 60 – 70 € / ura
mesečno vzdrževanje rač. opreme na sedežu naročnika
(s pogodbo, možni večji popusti na trajanje pogodbe)
cena po št. računalnikov oz. dogovor

(50 € osebni rač./ 75 € strežnik)
Izdelava specifičnih vmesnikov, rutin, aplikacij za pametne telefone je stvar posebnega predračuna glede na obseg in vrsto dela. Cene so brez ddv.

oblikovna zasnova spletnega mesta s podstranmi (logo, barvni sistem, pisave, ikone, pasice, novice …) 499 € (oz. glede na obseg naloge)
izvedba preprostega spletnega mesta s tremi podstranmi, vključen vnos logotipa, osnovna tipografija, brez oblikovanja 299 €
izvedba preprostega spletnega mesta samo z osnovno stranjo, vnos logotipa 199 €
izvedba zahtevnejšega spletnega mesta s podstranmi, možnosti:
– na osnovi CMS (dotNetNuke, Joomla, WordPress, …)
– unikatno programiranje in izdelava spletnega mesta s podstranmi
od 600 € naprej,
po dogovoru glede na zahtevnost
predelava teme za CMS, programiranje 50 € / ura
konzultacija z online posredovanjem 50 € / ura
računalniško ažuriranje podatkov na spletnih straneh, <12 ur na mesec 239 € / mesec
računalniško ažuriranje podatkov na spletnih straneh, >12<24 ur na mesec 499 € / mesec
računalniško ažuriranje podatkov na spletnih straneh, vsakodnevno obsežnejše 749 € / mesec
gostovanje spletne strani na strežniku 10 € / mesec
gostovanje spletne strani brez podstrani 52 € / leto
programiranje spletnega mesta, odvisno od zahtevnosti 50 – 75 € / ura
Tečaj risanja – individualna priprava na sprejemne izpite na arhitekturi

Tečaj se izvaja individualno, po želji lahko organiziramo tudi za skupine na srednji šoli ali drugače. Cena individualne polne ure je 20 €, paket 10 ur je ob predplačilu s popustom 183 €. Ob predplačilu 20 ur je znesek 353,8 €. Cene vključujejo ddv. Program se izvaja po dve uri skupaj. Tečaj je priprava na sprejemni izpit, a podjetje Tridesign ne more jamčiti v nobenem primeru, da bo kandidat opravil sprejemni izpit.
Po želji nudimo tudi inštrukcije risanja za že vpisane študente arhitekture. Cena ure in popusti so enaki.

Cena individualne ure 20 €
Paket 10 ur 183 €
Paket 20 ur 353,8 €
Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje sodelujemo s programom Dom, kultura bivanja, oprema in prenova, ki ga je pripravila in ga vodi naša arhitektka. Program deluje na SUTŽO že več let in je zasnovan tako, da slušateljem podaja celosten vpogled na področje notranje arhitekture, opremljanja, oblikovanja, gradi odnos posameznika do grajenega okolja, kritičnost. Pridružiti se je mogoče vsako leto. Ceno določa SUTŽO.

Pripravljamo razna predavanja s področja bivalne kulture. V dogovoru z vami sestavimo program, prilagojen vašim zahtevam, na vaši lokaciji. Cena predavanj je oblikovana glede na trajanje in obseg. Pri sklopu več predavanj nudimo popuste. Kontaktirajte nas in skupaj bomo oblikovali najugodnejšo ponudbo.
Vsako oblikovanje je zgodba zase in zahteva specifičen pristop. Za vsak primer oblikovanja posebej – produktno, oblikovanje serijskih ali unikatnih delov, oblikovanje embalaže – v dogovoru z vami pripravimo oceno naših stroškov.