Produktno oblikovanje kozarci

Unikatno oblikovani kozarci so nastali po navdihu iz narave. Čaša je podobna cvetu na koncu peclja.

Produktno oblikovanje

Kovanci

Produktno oblikovanje je lahko oblikovanje serijskih izdelkov (industrijsko oblikovanje), oblikovanje maloserijskih ali unikatnih izdelkov, pa tudi oblikovanje embalaže. Oblikovanje izdelka je celovit postopek, ki zahteva predvsem preučevanje funkcije predmeta, iskanje novih možnosti uporabe, prilagajanje ergonomskim zahtevam in s tem v zvezi nove možnosti, optimizacijo pri izdelavi in serijski proizvodnji, iskanje oblike kot nadgradnjo funkcionalnosti. Obenem pa še usklajevanje želja naročnika, finančnih omejitev in tehničnih možnosti z optimalno rešitvijo, ki jo išče oblikovalec. Na spodnjih slikah je predstavljenih nekaj izdelkov, ki so bili oblikovani od leta 1989 dalje: različni specifičnih unikatni izdelki, serijsko pohištvo, ohišji za naprave ter označevalne table, ki jih v ljubljanskih mestnih parkih ob igriščih postavljajo še po toliko letih!

– oblikovanje pohištva,
– oblikovanje stekla,
– oblikovanje ohišij tehničnih predmetov,
– razno drugo produktno oblikovanje.

Kakšno oblikovanje?

Unikatno oblikovanje pomeni zasnovo in izdelavo enega ali majhne serije, običajno neserijsko izdelanih izdelkov. Tako smo oblikovali: embalažna stojala, ohišje elektronskega informatorja za SKB banko, kozarce, steklene posode itd.
Tudi pohištvo je unikatni izdelek, kadar gre za specifično naročilo ali iskanje novih uporabnih in oblikovnih možnosti.
To so tudi natečajne rešitve, in vse specifične zahteve naročnikov.
To je oblikovanje izdelka, ki gre v velikoserijsko izdelavo. Zato je potrebno orodje, s katerim je mogoče v proizvodnji izdelati več enakih ponovitev istega izdelka.
Pristop k oblikovanju izdelka je celosten in postopen, vse do zadnje podrobnosti.
Papirna embalaža je lahko tridimenzionalni element. To so škatle, kartonski displeji, nosilne vrečke idr.
Bančni informator SKB
Ohišje alarma
Tabla za pse
Tabla za pse
Premična miza
Steklenica s kozarci
Stekleno cedilo
Kozarci, unikatni, izdelava Steklarska šola R.SL.
Kovanec 30 centov
Kovanec 2 evra
Kovanec 50 centov
Zasnova čajnika, 1989