Grafično oblikovanje

Certified

Grafično oblikovanje

Maturitetni katalogi

Predmetni katalogi za poklicno maturo, zbirka, RIC, 2005-2013

Kakšno oblikovanje?

Celostna podoba podjetij, akcij, blagovnih znamk, projektov. Oblikovanje logotipov in aplikacij na razne elemente, tako elektronske kot tiskane. Celostna podoba vključuje barvno shemo, tipografijo, grafične elemente, pravila pojavnosti itd.
Knjige z ilustracijami, preglednicami, grafikoni, slikami; samo z besedilom; strokovne/znanstvene publikacije; redne publikacije, revije; prospekti, reklamne brošure, letna poročila; elektronski časopisi itd.
Oblikovanje potiska škatel, nalepk, stojal, zasnova embalaže itd.
Oblikovanje spletnih elementov, oglasov, zasnova, oblikovanje in izvedba spletnih strani. Več na
Oblikovanje, priprava za tisk ali objavo na spletu za posamezne elemente, kot so: vizitke, vabila, ovitki, plakati in drugo.

Razni projekti

zbirka knjig, oblikovanje in prelom

Oblikovanje in prelom zbirke knjig za Gea College, 2019, 2020, 2021, 2022.

evropski projekt CombinES

Celostna podoba evropskega projekta CombinES je obsegala izdelavo logotipa, določitev podobe (barve, tipografija, grafični elementi), izdelavo spletnega portala v več jezikih, spletni časopis, zaključno brošuro in druge elemente, 2012-2014.

“Govorica grafičnega oblikovanja je poleg črke, črte, oblike, barve tudi belina ali prazen prostor.”
Conzebs
CombinEs

Oblikovanje plakata (medicinska podpora), oglasni list za Operil, predlog embalaže/nalepke za lasne produkte, vse Lek in oddelek Domača lekarna, 1998-1999; Nalepka steklenice za liker, natečaj Tikveš, Makedonija, 2014; Plakat za konferenco, 2004; desno tiskovini za evrop.projekta Intelligrid, 2004 in CombinES, 2012-2014.

Grid
Obravnava bolnika z glavobolom
Drink of gods
Stanovanja in urbanizacija
Operil P
Matura

Oblikovanje predstavitvene mape z vložnimi listi za posamezne izobraževalne stopnje, ki jih pokriva Državni izpitni center, 2011.

Oblikovanje kompleta izobraževalnih kart za mlade, Zveza tabornikov Slovenije, 2014

Oblikovanje celostne podobe zbirke in naslovnic posebnih priročnikov, vadnic, zbirk nalog, za poklicno maturo, Državni izpitni center, 2004-2013

Primer: Zbirka situacij z rešitvami za ustni izpit iz matematike pri poklicni maturi, Državni izpitni center, 2011

Zahtevnejši prelom knjige, 2017

Oblikovanje in prelom knjige za evropski projekt, tuj naročnik

Priprava slik, tabel in prelom knjige, 2020

Revija Tabor

Revija Tabor, oblikovanje in prelom

Vozli in pionirski objekti

Oblikovanje, prelom priročnika
Vozli in pionirski objekti, ZTS, 2012

Naredimo taborniški projekt

Oblikovanje, prelom priročnika
Naredimo taborniški projekt,
ZTS, 2012

V naravo

Zasnova notranjosti, prelom priročnika Taborniška organizacija, ZTS, 2016

Maturitetni katalogi naslov

Predmetni maturitetni katalogi in katalog za splošno maturo. Zasnova zbirke in oblikovanje preko 30 naslovnic, RIC, 1997-2013

Oblikovanje in prelom revije Tabor, ki jo izdaja Zveza tabornikov Slovenije je le ena od priprav publikacij za tisk ali splet, ki jih delamo.

Revija tabor naslov