Grafično oblikovanje

Certified

Grafično oblikovanje

Maturitetni katalogi

Predmetni katalogi za poklicno maturo, zbirka, RIC, 2005-2013

Kakšno oblikovanje?

Celostna podoba podjetij, akcij, blagovnih znamk, projektov. Oblikovanje logotipov in aplikacij na razne elemente, tako elektronske kot tiskane. Celostna podoba vključuje barvno shemo, tipografijo, grafične elemente, pravila pojavnosti itd.
Knjige z ilustracijami, preglednicami, grafikoni, slikami; samo z besedilom; strokovne/znanstvene publikacije; redne publikacije, revije; prospekti, reklamne brošure, letna poročila; elektronski časopisi itd.
Oblikovanje potiska škatel, nalepk, stojal, zasnova embalaže itd.
Oblikovanje spletnih elementov, oglasov, zasnova, oblikovanje in izvedba spletnih strani. Več na
Oblikovanje, priprava za tisk ali objavo na spletu za posamezne elemente, kot so: vizitke, vabila, ovitki, plakati in drugo.

Projekti

Zasnova brošure in oblikovanje ter prelom štirih jezikovnih različic. Brošura evropskega projekta CoNZEBs je v štirih jezikovnih različicah predstavila ugotovitve projekta in partnerske študijske primere, 2019.

evropski projekt CombinES

Celostna podoba evropskega projekta CombinES je obsegala izdelavo logotipa, določitev podobe (barve, tipografija, grafični elementi), izdelavo spletnega portala v več jezikih, spletni časopis, zaključno brošuro in druge elemente, 2012-2014.

Revija Tabor

Revija Tabor, oblikovanje in prelom

Vozli in pionirski objekti

Oblikovanje, prelom priročnika
Vozli in pionirski objekti, ZTS, 2012

Naredimo taborniški projekt

Oblikovanje, prelom priročnika
Naredimo taborniški projekt,
ZTS, 2012

V naravo

Zasnova notranjosti, prelom priročnika Taborniška organizacija, ZTS, 2016

“Govorica grafičnega oblikovanja je poleg črke, črte, oblike, barve tudi belina ali prazen prostor.”
Obravnava bolnika z glavobolom
Operil P

Oblikovanje plakata (medicinska podpora), oglasni list za Operil, predlog embalaže/nalepke za lasne produkte, vse Lek in oddelek Domača lekarna, 1998-1999; Nalepka steklenice za liker, natečaj Tikveš, Makedonija, 2014; Plakat za konferenco, 2004; desno tiskovini za evrop.projekta Intelligrid, 2004 in CombinES, 2012-2014.

Grid
Conzebs
Drink of gods
Stanovanja in urbanizacija
CombinEs
Matura

Oblikovanje predstavitvene mape z vložnimi listi za posamezne izobraževalne stopnje, ki jih pokriva Državni izpitni center, 2011.

Oblikovanje kompleta izobraževalnih kart za mlade, Zveza tabornikov Slovenije, 2014

Oblikovanje celostne podobe zbirke in naslovnic posebnih priročnikov, vadnic, zbirk nalog, za poklicno maturo, Državni izpitni center, 2004-2013

Primer: Zbirka situacij z rešitvami za ustni izpit iz matematike pri poklicni maturi, Državni izpitni center, 2011

Priprava in prelom publikacije za tisk

Priprava in prelom publikacije za tisk

Oblikovanje in prelom knjige za evropski projekt, tuj naročnik

 
Maturitetni katalogi naslov

Predmetni maturitetni katalogi in katalog za splošno maturo. Zasnova zbirke in oblikovanje preko 30 naslovnic, RIC, 1997-2013

Oblikovanje in prelom revije Tabor, ki jo izdaja Zveza tabornikov Slovenije je le ena od priprav publikacij za tisk ali splet, ki jih delamo.

Revija tabor naslov