Priprava knjige, publikacije, prospekta, oglasa

Tridesign Oblikovanje Leave a Comment

Pravijo, da je lažje knjigo napisati, kot jo prodati. Morda to drži, ampak kako poteka priprava, udejanjanje knjige, priročnika, navodil, zbirke, publikacije. Ali veste, kako poteka oblikovanje? V Tridesignu že več kot dve desetletji oblikujemo in pripravljamo prelom za različne vrste tiskanih materialov. Pravzaprav je danes tako za naročnika kot za nas, oblikovalce in pripravljalce delo prijaznejše, kot je bilo pred mnogo leti.

Danes vse datoteke potujejo elektronsko, tudi korekture se lahko opravijo elektronsko (v pdf obliki). Velike datoteke fotografij se odlagajo v oblak, na strežnik, po želji pa se seveda kakšna zapoznela pošlje tudi po elektronski pošti ali prinese na prenosnem nosilcu, na ključu. Na to, kako neprijazna je bila tehnika nekoč, se tisti, ki smo v tem poslu že tako dolgo, spominjamo skoraj z nostalgijo in humorjem. Nam pa ni šlo na smeh takrat, ko smo tudi po večkrat nosili sem in tja nosilce zapisa od pisarne do osvetljevalke in nazaj. Ko naprave niso mogle identificirati, prebrati ali naložiti podatkov, ko so se prikradle neljube napake ali jo je zagodla nezanesljiva programska oprema. Ko so bili nosilci veliki od nekaj 100 kilobajtov, megabajtov, pa potem 1 GB, no, zdaj vsaj omejitev praktično nimamo več, saj tako velikih datotek skoraj nimamo, da bi presegli kapacitete prenosa. Najprej smo datoteke, pripravljene za osvetljevalke osvetlili na folijo. Osvetljena folija je šla še na osvetljevanje na tiskarsko ploščo.

Zatem je napredek prinesel neposredno osvetljevanje tiskarske plošče vmesne faze. Z digitalnim tiskom pa gredo datoteke neposredno preko računalniku v tisk. Zdaj se lahko knjige in predvsem razne tematske in projektne publikacije tiska v želeno majhnih nakladah od nekaj izvodov naprej. Tiskani materiali so postali dostopnejši, tiskarji pa si želijo večjih naklad, ko je še vedno bolj ekonomičen klasični ofsetni tisk, ki za zahtevnejše vrste vsebin kljub vsemu daje še vedno bolj profesionalne rezultate.

Digitalizacija je prinesla tudi objavljanje pripravljenih materialov na spletu, v spletnih arhivih, kot predstavitvene novice, dokumente projektov, itd. Kljub vsemu pa je treba materiale pripraviti, oblikovati in postaviti ter izdelane, korigirane datoteke objaviti na spletu. Izdelati je mogoče tudi interaktivno pripravljene publikacije, ki omogočajo pregledovalcu iskanje po ključnih besedah. To je sicer slišati bolj preprosto, kot je v resnici narejeno, saj se zadaj skriva določena priprava in programsko orodje.

Mnogi se namesto tiskanih poslužujejo elektronskih novic in okrožnic, ki krožijo z reklamno elektronsko pošto ali se objavljajo na spletnih straneh. Tudi take okrožnice se postavlja in pripravlja enako kot tiskovino.

Sodobni marketing uporablja spletno oglaševanje v socialnih medijih in elektronski pošti. Oblikovanje elektronskih oglasov mora biti udarno in učinkovito, za vsak medij ali potrebo se obliko prilagodi, bodisi glede na ciljnega potrošnika ali glede na zahteve medija, kjer so uporabljeni.

Oblikovanje pa je in ostaja glavni in najpomembnejši posrednik med uporabnikom in vsebino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *